Vattenkvaliteten i Storvänern 2018

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Innehållsförteckning