Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2021

Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2021. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2022:6.

Innehållsförteckning