Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar 1994-2009

Inventeringen av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern ingår i Program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern och är dessutom ett led i Natura 2000 övervakningen.

T.Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 54. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning