Vänern – utveckling och status 1973-2013

I den här rapporten kan du läsa om en utvärdering av vattenkemiska och biologiska data insamlande inom den nationella miljöövervakningen i Vänern från 1973 till 2013. Du får också en inblick i hur man sätter ekologisk status, enligt EUs vattendirektiv, på vattenförekomsterna i Vänern. Rapporten har tagits fram av Medins Biologi.
Målgrupp för rapporten är den miljöintresserade allmänheten.

Alla medlemmar i vattenvårdsförbundet kommer att få ett tryckt exemplar av rapporten. Hör av dig till Vänerkansliet om du inte har fått något exemplar eller om du vill få fler. A. Engdahl, C. Nilsson, J. Palmkvist, M. Mattsson, Medins Biologi AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2015. Rapport nr 89. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning