Vänern årsskrift 2014

I årsskriften hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern. Innehållet består av dels återkommande redovisningar från löpande program och dels artiklar av mer temakaraktär.

Vänerns vattenvårdsförbund 2014. Rapport nr 84. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning