Vänern årsskrift 2013

I årsskriften hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern. Innehållet består av dels återkommande redovisningar från löpande program och dels artiklar av mer temakaraktär.

Vänerns vattenvårdsförbund, 2013. Rapport nr 77. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning