Vänern 1996 – årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänerns vattenvårdsförbund, 1997. Rapport nr 4 1997. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning