Välkommen till årsmöte 16 april

Vänervik, foto. Scadinav bildbyrå

Välkommen till Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte tisdagen den 16 april i Lidköping. Värd för dagen är Lidköpings kommun. Kallelse och årsmöteshandlingar finns publicerat webben.

Anmäl dig till årsmötet senast den 9 april. Välkommen med din anmälan!

Tid: Tisdagen den 16 april, kl. 9.30 – 15.15
Plats: Lidbeckska huset, Gamla Stadens torg 2, 531 32 Lidköping
Kontakt: Sara Peilot, sara.peilot@lansstyrelsen.se eller 010-224 52 05

Kallelse och årsmöteshandlingar finns publiceras här på webben.

Efter årsmötet kommer Amanda Dahl, åtgärdssamordnare för Vänern, att presentera arbetet med mål och åtgärder inom vattenvårdsplanen 2024. Vi kommer också att få lyssna till Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB, som kommer att information om åtgärder vid sjöar och vattendrag för minskad övergödning och ökad biologisk mångfald. Han kommer också att leda studiebesöket efter lunch, då vi ska besöka en ny våtmark för växter och djur vid Örslösa kyrka strax utanför Lidköping.