Utsättningsstrategi för lax och öring i Vänern 2023

Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland.

Innehållsförteckning