Undervattensväxter i Vänern 2014 – Lokalisering av lämpliga miljöövervakningsområden

I och med inventeringen 2014 har lämpliga miljöövervakningsområden för undervattensväxter täkts in i för hela Vänern. Både skyddade vikar och mer exponerade områden som ligger längre ut mot Storvänern finns med. Totalt har 22 områden inventerats i Vänern mellan åren 2010 och 2014.

Tina Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2015. Rapport nr 85.ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning