Undervattensväxter i Vänern 2013 – Lokalisering av lämpliga miljöövervakningsområden

Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program med medel från Havs- och vattenmyndigheten, Vänerns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Värmlands län och Västra Götalands län.

T. Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014. Rapport nr 81. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning