Undervattensväxter i Vänern 2010-2011 – Inklusive undersökning av typvikarna 2010-2011

Detta är slutrapporten för den undersökning som har ingått i ett gemensamt utvecklingsprojekt om undervattensväxter (makrofyter) inom Stora sjöarna, det vill säga Vänern, Vättern och Mälaren.

Kyrkander, T., Örnborg, J. & Bertilsson, A. Örnborg Kyrkander Biologi & MIljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2012. Rapport nr 68. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning