Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i abborre och gädda 2010-2011

Rapporten presenterar resultat från övervakningsprogram avseende organiska miljögifter och metaller i fisk. A. Sjölin. Toxicon AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2012. Rapport nr 71. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning