Trevligt årsmöte i strålande sol!

Våtmark Örslösa.

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjöd in till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april i Lidbeckska huset i Lidköping. Värd för dagen var Lidköpings kommun. Totalt deltog 35 personer på årsmötet.

Bertil Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Lidköpings kommun, hälsade välkommen tillsammans med Frida Nilsson, avgående ordförande Vänerns vattenvårdsförbund. Efter årsmötet tackades Frida Nilsson av efter fem år som vattenvårdsförbundets ordförande och Tommie Bodin Kristinehamns kommen hälsades välkommen som ny ordförande.

Programmet fortsatte sedan med att Amanda Dahl, åtgärdssamordnare för Vänern, berättade om arbetet med planerade åtgärder för Vänerns vikar och närområden. Bland annat har Amanda genomfört träffar med markägare tillsammans med LRF och konsulter. Vi fick också lyssna till Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB, som informerade om åtgärder vid sjöar och vattendrag för minskad övergödning och ökad biologisk mångfald. Efter lunch fick vi följa med på ett studiebesök. Morgan guidade oss vid en våtmark vid Örslösa kyrka strax utanför Lidköping. En våtmark för minskat näringsläckage och för ökade biologisk mångfald men också som utflyktsmål och rekreation för oss människor. En trevlig och uppskattad avslutning på årsmötet 2024!

Årsmöteshandlingar finns publicerat på webben och protokollet från årsmötet läggs upp här när det är justerat: https://www.vanern.se/om-oss/arsmote/