Submersa makrofyter och kransalger. Basinventering Natura 2000, miljöövervakning och översiktlig scanning av strandlinjer

Naturvårdsverket har beviljat medel till att utveckla en metod för makrofytövervakning i Vänern, Vätten och Mälaren. Projektet har letts av Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet respektive Mälarens vattenvårdsförbund.

Olsson, A. Melica 2006. Vänerns vattenvårdsförbund, 2006. Rapport nr 41. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning