Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Foto på broschyr: Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Nu har vi uppdaterat broschyren: Sprid inte främmande arter till våra sjöar! Här finns tips och råd på hur du kan rapportera in invasiva främmande arter, men också vad du kan göra själv för att förhindra spridning.

Vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av misstänkta invasiva främmande arter. I broschyren har vi listat några av ”värstingarna” som redan finns i eller nära våra sjöar och som vi inte vill ska spridas ytterligare. Det finns också tips på vad du kan göra för att förhindra spridning av främmande arter. 

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten. 

Läs mer om Främmande arter.

Beställ broschyren från Vänerkansliet: sara.peilot@lansstyrelsen.se