Smolträkning i Gullspångsälven 2021 och 2022

Denna rapport är framtagen inom Länsstyrelsen projekt förvaltningsplan Vänerlax 2020-2023. Projektledare har varit Anna Hagelin Länsstyrelsen Västra Götaland.

Innehållsförteckning