Råvattenkampanj 2017

Under våren genomförde vattenvårdsförbundet en mätkampanj i råvatten av EU:s prioriterade ämnen och särskilt förorenade ämnen, bekämpningsmedel och dricksvattenparasiter. Flera av Vänerkommunerna (vattenverkens råvatten) och Göta älvs vattenvårdsförbund, samt Vätternvårdsförbundet deltog också i projektet. Mätkampanjen är en del av vattenvårdsförbundets arbete för vattenvårdsplanens kampanj ”Vänerns dricksvatten”.

Råvattenkampanj 2017. E. Hilding. ALcontrol AB. Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårds-förbundet. 2017. Rapport nr 103. SLU, rapport 2020:4. Vänerns vattenvårdsförbund 2020. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning