PM – Sexvärt krom i råvatten från Vänern 2020

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort en uppföljande mätning under år 2020 av förekomsten av sexvärt krom (Cr6+) i Vänern, då en tidigare undersökning från 2017 visade på förhöjda halter. Länsstyrelsen Västra Götaland har därför analyserat ytterligare råvattenprover från samma 10 råvattenintag i Vänern som provtogs 2017, 5 platser i Dalbosjön samt 5 i Värmlandssjön. Halten av 8 metaller inklusive Cr6+ analyserades vid detta tillfälle. PM – Sexvärt krom i råvatten från Vänern 2020. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänerns vattenvårdsförbund 2021.

Innehållsförteckning