Pelagisk fisk i Vänern 2020

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Axenrot, T. & Rogell, B. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2021.5-223. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Innehållsförteckning