Översyn av krav på miljögiftsövervakning för de stora sjöarna

De tre stora sjöarna, Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet. I det nationella delprogrammet Stora Sjöar görs bland annat vattenkemiska och biologiska undersökningar i sjö och tillflöden, miljögiftsundersökningar i vatten, sediment och biota, samt samordnat provfiske av kommersiella och övriga arter. Suzanne Faxneld och Anne L Soerensen, Naturhistoriska Riksmuseet. Mälarens vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet och Vänerns vattenvårdsförbund 2021. Rapport nr 127. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning