Öppen strandmiljö runt Vänern – värden, analys av skötselbehov och kostnader

Del 2 i projekt Skötsel av Vänerns stränder. Projektet har genomförts av Vänerns vattenvårdsförbund med finansiering från Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Vänerns vattenvårdsförbund.

Rapporten är tryckt och kan beställas från Vänerkansliet. C. Finsberg & Vikki Bengtsson, Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014. Rapport nr 83. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning