Om laxar, sjöormar, galärskepp… i Vänern

Fakta om Vänern. A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2002. Rapport nr 21. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning