Webbverktyg vid utsläpp

Utsläpp av olja på mark. Foto: Martin Fransson.

Vänerns vattenvårdsförbund ska tecknat ett nytt avtal med SMHI om ett verktyg som ska underlätta saneringsarbetet vid utsläpp av olja eller andra föroreningar.

Med verktyget som går under namnet ”Seatrack Web Vänern” går det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme efter ett utsläpp. Det går också att spåra utsläppskällan. Verktyget är webbaserat och används för att animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras.

I oktober i år bjöd Vänerns vattenvårdsförbund och SMHI in till en digital användarträff för verktyget. Kustbevakningen deltog också för att berätta hur de kan jobba för ett effektivare skydd av Vänerns dricksvatten.

Projekt: Seatrack Web Vänern