Vattenvårdsplan på remiss

Flicka tittar på signalkräfta i glasburk. Foto: Kenneth Bengtsson.

Nu är förslaget till den nya vattenvårdsplanen för Vänern ute på remiss. Sista dag att svara är 31 januari 2022.

Enligt förslaget ska nästa vattenvårdsplan löpa över åtta år. Den ska innehålla fyra fokusområden:

  • Främmande arter
  • Vattenkvalitet och närområden
  • Miljögifter
  • Vattennivåer och biologisk mångfald

Förslaget på åtgärder i vattenvårdsplanen är sådant som vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna, för att jobba mot vattendirektivets krav och efter de globala målen i Agenda 2030.  

Alla medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund har fått vattenvårdsplanen på remiss.

Revidering av vattenvårdsplan – mål och åtgärder