Ny åtgärdssamordnare för Vänern!

Åtgärdssamordnare Amanda Dahl vid årsmötet 2023

Vänerns vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-bidrag till en åtgärdssamordnare för Vänern. Under en treårsperiod ska Amanda jobba halvtid med mål och åtgärder i vattenvårdsplanen för Vänern.

Amanda Dahl jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och hon har fått rollen som åtgärdssamordnare för Vänern. Detta uppdrag sträcker sig över tre år på en halvtidstjänst. Åtgärdssamordnarens roll är att uppmuntra till åtgärder för att minska övergödningen till känsliga grunda Vänervikar och för ökad biologisk mångfald. 

Läs mer här!