Norra Vänern 2019

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SYNLAB i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2019 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och kvicksilver i gädda från Kattfjorden. Dessutom redovisas resultat från undersökningar av metaller och miljögifter i abborre, som utfördes av Calluna, samt sedimentkemi, som utfördes av NIRAS (år 2018), på uppdrag av Norra Vänerns Intressenter och Vänerns Vattenvårdsförbund.

Ann-Charlotte Norborg Carlsson, SYNLAB 2020.

Innehållsförteckning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.