Momentbeskrivning för undersökning av glacialrelikta kräftdjur i Vänern

Undersökning av glacialrelikta kräftdjur i Vänern syftar till att beskriva förekomst och individtäthet, samt dess förändringar över tid, av glacialrelikta kräftdjur och i första hand pungräka (Mysis relicta s.l.) vid en centralt belägen provpunkt i Vänern.

Björn Kinsten har på uppdrag av vattenvårdsförbunden för Vänern och Vättern tagit fram en momentbeskrivning för undersökning av glacialarelikta kräftdjur för respektive sjö.

Innehållsförteckning