Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021

Utökad miljöövervakning i de Stora sjöarna

Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre från Vänern och Mälaren samt i röding från Vättern, som ett utvecklingsprojekt inom delprogram Stora sjöar. Även erhållna data från tidigare (2019) undersökningar av abborrmuskel från Vättern har varit med i jämförelse i denna rapport.

Jennie Barthel Svedén och Therese Olsson, Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2022. Rapport nr 135.

Bilaga 1 och 2 finns som PDF-fil hos Vänerkansliet.

Innehållsförteckning