Metodbeskrivning för inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern

Rapporten redovisar en metodbeskrivning för övervakning av fågelarter som på lång sikt ska underlätta arbete för inventerare och datahandläggare. T.Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Rapport nr 28. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134. Finns endast som pdf-fil.

Innehållsförteckning