Metaller och miljögifter i abborre och gädda från Vänern 2020

Under 2020 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern på totalt tio stationer. Barthel Svedén J, Andersson T. Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Bilagor finns att beställa från Vänerkansliet.

Innehållsförteckning