Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2022

Under 2022 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern från lokalerna Åsundaön, Torsö och Dalbosjön.

Sedan 1996 har tungmetaller och PCB undersökts årligen i abborre från de två lokalerna Torsö och Åsundaön i sydöstra respektive norra Vänern. Analyser av ytterligare organiska föroreningar, såsom dioxiner och PFAS, har tillkommit under åren. Under 2020 tillkom en lokal i Dalbosjön vid Åmål i västra Vänern. Denna lokal ligger nu från år 2023 med i det ordinarie miljöövervakningsprogrammet. Resultaten redovisas samt jämförs med tidigare års mätningar i denna rapport.

Undersökningen har finansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten och Vänerns vattenvårdsförbund.

Therese Olsson, Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2023. Rapport nr 137.

Bilaga 1 – Analysrapporter från Eurofins Water Testing Sweden AB, kan beställas från Vänerkansliet på mail: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Innehållsförteckning