Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2021

Under 2021 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern från lokalerna Åsundaön och Torsö. I denna rapport ingår även resultaten från lokalen Dalbosjön i Vänern som 2021 ingick i ett utvecklingsprojekt om utökad miljögiftsövervakning inom delprogram Stora sjöar. Resultaten från lokalen Dalbosjön redovisas också tillsammans med resultaten från Vättern och Mälaren i rapporten: ”Miljögifter i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2021 – utökad miljöövervakning i de Stora sjöarna. Vänerns vattenvårdsförbund 2022, rapport nr 135.”

Barthel Svedén, J. Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2022. Rapport nr 134.

Innehållsförteckning