Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2020-Dalbosjön

Under 2020 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern på totalt tio stationer. Undersökningen 2020 kunde utökas med en ny lokal i Dalbosjön i Vänern utanför Åmål. I den här rapport redovisas resultatet från den nya lokalen i Dalbosjön. Då det är den första undersökningen på denna lokal jämförs analysresultaten med uppmätta maxhalter för fiskar från Vänern samt mätningar från de två lokaler i Vänern, Torsö och Åsundaön, vilka har undersökts på metaller och miljögifter i fisk under många år. Se också rapport nr 128 där resultaten från de övriga stationerna i Vänern redovisas.
Undersökningen har finansierats med medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
och Vänerns vattenvårdsförbund. Dalbosjön. Kling, S. Calluna AB. Rapport nr 129. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Bilagor

Innehållsförteckning