Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2019

Årsredovisning av metaller och organiska miljögifter i abborre från Vänern 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern och inom den samlade recipientkontrollen i norra Vänern. Undersökningen finansierades med medel från Vänerns vattenvårdsförbund, Norra Vänerns intressenter och Havs- och vattenmyndigheten. Olsson, T. Andersson, T. Calluna AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 117. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning