Lax och öring i Klarälven 2018

Årsredovisning av lax och öring i Klarälven 2019, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern. Pär Gustafsson, Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Innehållsförteckning