Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal, Svartån och Kinda kanal i augusti 2019

I augusti 2019 inventerades 14 lokaler längs Göta kanal, tre lokaler längs Kinda kanal, samt tre lokaler i Svartån nära dess inflöde i sjön Roxen, på förekomst av larver av vandrarmusslor. Syftet var att dokumentera den invasiva främmande artens utbredning och täthet och jämföra med den undersökning som genomfördes 2013. Jan-Erik Svensson, Högskolan i Borås. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr. 116. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning