Inventering av makrofyter i Vänern 2020

Sommaren 2020 har sammanlagt fyra delområden i Vänern inventerats med avseende på makrofyter (undervattensväxter). De inventerade områdena är Millesviks skärgård, Eskilsäters skärgård, Hagelviken och Svickstaviken. T. Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2021.

Innehållsförteckning