Inventering av makrofyter i Vänern 2019

Sommaren 2019 har sammanlagt fem delområden i Vänern inventerats med avseende på makrofyter (undervattensväxter). Dessa är Kalvöarna, Fågelöviken, Gatviken, Hindens rev norra och Kilsviken.
T. Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2020.

Innehållsförteckning