Inventering av makrofyter i Vänern 2015

Under 2015 har sammantaget fyra delområden i Vänern inventerats med avseende på makrofyter (undervattensväxter). De inventerade områdena är Gatviken, Hindens rev norra, Kilsviken och Svickstaviken.

T. Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2016.

Innehållsförteckning