Inventering av invasiva främmande arter i Vänern- Kinesisk ullhandskrabba

Rapporten är framtagen inom ett LOVA- finansierat samarbetsprojekt mellan Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde fick uppdraget i december 2020 för en förstudie för en inventering av invasiva främmande arter ”IFA” i Vänern.

Vänerns vattenvårdsförbund med Länsstyrelserna runt Vänern ser ett stort behov av att tidigt upptäcka invasiva främmande arter för att snabbt kunna bekämpa dessa. Sonja Leidenberger, Andrea Kilströmer och Matthew Herring Institutionen för biovetenskap Högskolan i Skövde samt Eric Bergwall Länsstyrelsen Västra Götaland. Vänerns vattenvårdsförbund 2021. Rapport nr 126. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning