Inventering av gäddans rekrytering i Vänern 2019

Inventering av gäddans rekrytering i Vänern. En sammanställning av 6 års data 2014-2019. I denna rapport redovisas en sammanställning och jämförelse mellan olika år för fyra av de lokaler som har studerats fler än en gång under åren 2014-2019. Projektet har genomförts på initiativ av Vänerns vattenvårdsförbund och delfinansierats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Eriksson, J. Sportfiskarna. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Innehållsförteckning