Inventering av fågelskär i Vänern 2022

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2022.
Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Innehållsförteckning