Inventering av fågelskär i Vänern 2021

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2021.
Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Innehållsförteckning