Inventering av fågelskär i Vänern 2019

En kortrapport av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern år 2019. Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Innehållsförteckning