Inventering av fågelskär i Vänern 2016

En kortrapport av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern år 2016. Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016.

Innehållsförteckning