Inventering av fågelskär i Vänern 2015

En kortrapport av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2015.

Landgren, T. & Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2015.

Innehållsförteckning