Inventering av fågelskär i Vänern 2014

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2014. Landgren, T. Vänerns vattenvårdsförbund, 2014.

Innehållsförteckning