Inventering av fågelskär i Vänern 2013

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2013.
Landgren, T. Vänerns vattenvårdsförbund, 2013.

Innehållsförteckning