Inventering av fågelskär i Vänern 2012

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2012. Landgren, T. Vänerns vattenvårdsförbund, 2012.

Innehållsförteckning